Osvedčenie / certifikát

Montáž autofólií na vozidlá je oprávnená vykonávať len firma, ktorá má osvedčenie o odbornej montáži vydané MDPaT SR pri dodržaní požiadaviek zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v zmysle §46 zákona č. 71/1967 Z.z. zákona.

 

Na čelné a bočné okná je montáž fólií zakázaná. Môžu sa inštalovať iba číre bezpečnostné fólie.

 

Po inštalácii sa vystavuje osvedčenie o inštaláciia každé sklo je označené homologačným štítkom s označením typu fólie, percentom priepustnosti viditeľného svetla, číslom atestu a výrobcom fólie.

 

Po inštalácii obdržíte osvedčenie o technickej spôsobilosti fólie vydané MD.

 

Osvedčenie obsahuje značku a typ autofólie, ŠPZ vozidla, alebo VIN kód a firmu, ktorá montáž realizovala.

 

Osvedčením sa preukazujete pri kontrolách dopravnou políciou a pri kontrole na STK.

 

 

VAŠE OTÁZKY A POŽIADAVKY RADI ZODPOVIEME NA 0903 632 782

 

REKLAMNÁ AENTÚRA - VRBATA - ADVERTISING COMPANY - POVAŽSKÁ BYSTRICA - VIAC INFO NA WWW.VRBATA.SK