Montáž autofólií

1. Pred montážou si vyberiete odtieň fólie.

2. Náš pracovník skontroluje pred samotnou montážov stav skiel, v prípade nejakých anomálií budete na túto skutočnosť pred začatím montáže upozornení.

3. Inštalácia sa vykonováva z vnútornej strany skiel bez ich vyberania, taktiež bez demontáže tapacírovania a tesnení.

4. Montáž môže trvať od 1 - 3 hodiny v závislosti od typu vozidla

5. Po inštalácií autofólií si prácu skontrolujete vozidlo prevezmete a budete poučený o starostlivosti o fólie

6. Bude Vám vystavené osvedčenie o spôsobilosti fólií ( certifikát ), záručný list spolu s pokynmi po inštalácií, pokladničný doklad o zaplatení

7. Teraz môžete naplno využívať výhody Vašich autofólií

 

Montáž je možná počas celého roka, v zimných mesiacoch sa predlžuje čas na úplné vyschnutie aplikačného roztoku medzi fóliou a sklom, čo nemá žiadny

vplyv na výslednú kvalitu inštalácie a tiež na funkčnosť fólií.

 

 

 

 

AK MÁTE ZÁUJEM O TENTO PRODUKT ZAVOLAJTE NA 0903 632 782 ALEBO NÁM POŠLITE E-MAIL

 

REKLAMNÁ AENTÚRA - VRBATA - ADVERTISING COMPANY - POVAŽSKÁ BYSTRICA - VIAC INFO NA WWW.VRBATA.SK