Záruka kvality

Autofólie značky HP ProSolar sú certifikované, homologované a schválené pre použitie na vozidlách cestnej premávky. Po každej inštalácií autofólií od nás dostanete osvedčenie o spôsobilosti fólií, ktoré slúži ako doklad o pravosti fólií a profesionalite inštalácie - osvedčenia smie vydávať len certifikované pracovisko. Na Vašom spätnom zrkadle po inštalácií nájdete visačku, ktorá slúži ako záručný list a  zároveň obsahuje pokyny pre starostlivosť o fólie.

 

osvedcenie

 

Na autofólie je výrobcom poskytnutá záruka 7 rokov, naša spoločnosť poskytuje záruku 2 roky na montáž.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené mechanickým poškodením, alebo nesprávnym zaobchádzaním a údržbou.

REKLAMNÁ AENTÚRA - VRBATA - ADVERTISING COMPANY - POVAŽSKÁ BYSTRICA - VIAC INFO NA WWW.VRBATA.SK