Údržba autofólií

Po nalepení

autofó

lií sa okná nesmú sťahovať minimálne 3 dni, aby sa dosiahlo úplné vyparenie inštalačného roztoku medzi fóliou a sklom.

Fólie možno umývať najskôr po uplynutí troch dní a to iby prípravkami, bez obsahu amoniaku. Zakazuje sa používanie agresívnych čističov spôsobujúcich

leptanie, drsné špongie a drátenky.

 

 

 

 

AK MÁTE ZÁUJEM O TENTO PRODUKT ZAVOLAJTE NA 0903 362 782 ALEBO NÁM POŠLITE E-MAIL

 

REKLAMNÁ AENTÚRA - VRBATA - ADVERTISING COMPANY - POVAŽSKÁ BYSTRICA - VIAC INFO NA WWW.VRBATA.SK